دین عقلانیت، و تحول معرفت
38 بازدید
محل نشر: معرفت فلسفی » پاییز و زمستان 1382 - شماره 1 و 2 »(40 صفحه - از 137 تا 176)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عقلانیت از دیدگاه اندیشمندان علوم اجتماعی از یک سو، سمبل مدرنیته شناخته شده و از سوی دیگر، مدعی و جای‏گزین دین. هابرماس به عنوان یکی از مدافعان برجسته مدرنیته، در توجیه و استدلال بر این فرضیه سعی بلیغی نموده است. از مهم‏ترین پیش‏فرض‏های هابرماس در نظریه کنش ارتباطی، تفسیر تکاملی از عقلانیت و نگاه ابزاری به دین است. وی با چنگ ‏انداختن به یافته‏ها و فرضیه‏های علوم و فنون گوناگون تلاش می‏کند تا روند عقلانی‏سازی جهان‏بینی‏ها را با فرایند رشد شناختی کودک تطبیق دهد و دین را ابزاری ساخته بشر برای حل معضلات معرفتی و مشکلات معیشتی در دوره‏ای خاص معرفی کند که با از راه رسیدن عقلانیت مدرن، باید پایان عمر مفید خود را اعتراف کرده، جای خویش را به این حریف‏توانمند واگذارد. این مقاله، به بررسی استدلال‏های هابرماس بر این اندیشه می‏پردازد تا نقاط ضعف و قوت آن آشکار گردد. کلید واژه‏ها دین، عقلانیت، معرفت، کنش ارتباطی، هابرماس، علوم اجتماعی، مدرنیته، عقلانی‏سازی، افسون‏زدایی، زبان.